Zakat Harta Zakat Mall Donasi Yayasan PAPI

SAATNYA BAYAR ZAKAT MAAL (HARTA)

أ سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهAllah Subhanahuwa ta’ala berfirman:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka” . (At Taubah :103) Di harta Kita ada hak orang: 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mualaf, 5. Memerdekakan Budak, 6. Orang yang dililit Utang, 7. Fisabilillah, dan 8. Orang yang sedang …

SAATNYA BAYAR ZAKAT MAAL (HARTA) Read More »